Vesti

Održan je redovan sastanak Vladine komisije za priznavanje i verifikaciju statusa veterana, invalida, pripdanika i interniranih OVK-a

09.02.2015

Vladina komisija za priznavanje i verifikaciju statusa veterana, invalida, pripdanika i interniranih OVK-a održala je još jedan sastanak po redu. Nakon sastanka , na press konferenciji , predsednik Komisije, Agim Čeku, je obavestio je razmatrano oko 95 odsto aplikacija, ili u brojkama , 65 hiljada i 9 aplikacija. više

Premijer Thaçi: Država Kosovo je zahvalna svim veteranima Oslobodilačke vojske Kosova, porodicama palih boraca, invalidima rata

15.11.2012

Premijer Republike Kosova , Hashim Thaçi je na svecanoj ceremoniji, koja je održana u prostorijama udruženja proizašlih iz rata Oslobodilacke Vojske Kosova, popunio aplikaciju za priznanje statusa verana OVK-aviše

Od sutra, od četvrtka, počinje proces priznavanja i verifikacije statusa veterana, invalida , pripadnika i interniranih lica OVK-a

14.11.2012

Pod predsedavanjem ministra Bezbednosnih snaga Agima Çekua je održan redovan sastanak Vladine komisija za priznavanje i verifikaciju statusa veterana, invalida pripadnika i interniranih lica OVK-a .više

Održan je sastanak Vladine Komisije za priznavanje i verifikaciju statusa veterana, invalida , pripadnika i interniranih OVK-a

02.11.2012

Pod rukovodstvom ministra bezbednosnih snaga Agim Çekua je održana Vladina komisije za priznavanje i proveru statusa veterana, invalida , pripadnika i interniranih OVK-a. Sastanku je prisustvovao i premijer Republike Kosovo, Hashim Thaçi.više

Penzije za kategorije iz rata, su od 1 januara 2010 povečane oko sto po sto- rekao je Faik Fazliu, rukovoilac Kancelarije za ratne veterane OVK-a pri Kancelariji Premijera

23.02.2010

Na konferenciji za štampu, rukovodilac kancelarija ratnih veterana OVK-a pri Kancelariji Premijera, politicki savetnik Premijera g.Faik Fazliu, obavestio je o institucionalnom zbrinajvanju invavalida i veterana rata OVK-a, na osnovu odluke Vlade i Premijera Thaçi.više

previous

1-5 Od 6

next