NJOFTIM

Zyra per Çeshtje te kategorive te Dala nga Lufta ,njofton të gjithë veteranet të cilëve në bazë te ligjit i’u takon e drejta në pension ,se vertetimin i cili kerkohet për aplikim me qellim te realizimit te kësaj te drejte, mund t’a marrin në Ndërtesen e Qeverisë se republikes se Kosoves në Prishtinë, duke filluar nga e hëna – 5 tetor 2015,nga ora 09:00 – 16:00.

Për detaje tjera shtesë te cilat mund te jenë te nevojshme  dhe me qellim te sqarimit do’ti njoftojmë te gjithë me kohë.