NJOFTIM PËR APLIKUESIT

Të nderuar aplikant, ju njoftojmë se listat paraprake te publikuara janë lista fillestare te verifikuara nga Zonat Operative dhe tek te cilat nuk përjashtohet mundësia e gabimeve teknike por edhe gabimeve gjate sistemimit ne kategoritë përkatëse andaj ju bëjmë thirrje te gjithë atyre te cilët nuk janë te kënaqur në çfarëdo menyre, apo kanë vërejtur se iu është bere ndonjë e padrejtë (të cilet kanë fakte) qe t’i drejtohen komisionit me ankesë e cila mund të bëhet në afat prej 30 ditësh prej publikimit të listave, Duke siguruar të gjithë se ankesa e tyre do të shqyrtohet me seriozitet maksimal dhe konsultime me të gjithë dëshmitaret dhe eprorët e Luftës, Komisioni do t’i kthejë përgjigje meritore dhe nuk do të lejohet që askush i cili ka dhënë kontribut të mbetet jashtë njohjes se këtij kontributi.

Të gjitha ankesat dorëzohen tek zyret e Komisionit Qeveritar/sekretaria e komisionit, në Prishtinë, Ndertesa e Qeverisë së Republikes se Kosoves, Sheshi “Nënë Tereza”. Ankesës mund t’i bashkangjiten dokumentacione shtesë të cilat kan të bëjnë me lëndën në fjalë