NJOFTIM

Komisioni filloi shpërndarjen e Çertifikatave për Veteranët Luftëtar të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, te cilat janë dokumente zyrtare të protokoluara, nënshkruara dhe vulosura nga Komisioni, në bashkëpunim me përfaqesuesit e Zonave Operative.

Poashtu njoftojme të gjithë veteranët se duke u bazuar në ligjin Nr. 04/L -261, neni 8 pika 2:

-Duke u bazuar në Listat përfundimtare të veteranëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës,

lëshon çertifikatat për kategoritë përkatëse. Duke u bazuar në këtë Çertifikatat janë dokument me anë të cilit, kategorive përkatese i’u njifet statusi i caktuar.

Poashtu është me rëndësi që veteranët të jenë të informuar se duke u bazuar në nenin 10 (pajisja me dokumente) pika 1:

-Duke u bazuar në Listat përfundimtare të kategorive të dala nga LÇK, ZÇKL lëshon

Vërtetime përkatëse për personat e kategorive të përcaktuara në këtë ligj.

Poashtu duam t’i informojmë se anëtarët e komisionit të cilët janë përfaqësues të zonave nga sot dhe në ditën në vijim, do të bëjnë informimin dhe mënyrën e shpërndarjes së çertifikatave, kjo shpërndarje do të bëhet në bashkëpunim me sekretarinë e komisionit si dhe të gjitha palët e përfshira në këtë proces.