U PTK je zaposleno 16 ratnih invalida OVK-a

Priština, 31. decembar 2009

Izvršni nacelnik PTK-a dr. Shukri Haxha i Faik Fazliu rukovodilac kancalarije za pitanje ratnih vetarana u okviru Ureda Premijera su potpisali memorandum o razumevanju povodom integrisanja/ zapošljavanja u PTK 16 ratnih invalida OVK-a.

Kao deo politike Kancelarije za pitanja ratnih veterana  u okviru Ureda Prmijera, i implementacije politika menadžmenta PTK-a a.d. za institucionalnu saradnju  i pomoc Republici Kosovo u socijalnoj oblasti, u cilju podrške kategorijama sa posebnim potrebama , koje su proizašle iz rata, IN PTK-a je potpisao sporazum , po kome ce od 1. januara 2010 zapoceti sa radom 16 ratnih invalida , koji imaju ogranicene radne sposobnosti.

„Ovi invalidi su dali najviše Kosovu, i velika je cast danas za PTK da ih ima u svojoj  sredini , jer su upravo ti ljudi  koji zaslužuju najviše poštovanja i maksimalno ekonomsko i socijalno zalaganje“, izjavio je izvršni nacelnik PTK-a dr. Shuqri Haxha.

Stavio je do znanja da ce 16 invalida zvanicno zapoceti sa radom vec od sutrašnjeg dana, novi posao je prilagoden njihovim fizickim sposobnostima  i istovremeno je istakao da su Pošta i telekom Kosova pod njegovim upravljanjem ucinili više nego bilo koja druga institucija u oblasti zapošljavanja , osposobljavanja  i solidarnosti kao i u podsticanju tih kategorija za angažovanje u stvaranju podrške dostojanstvu , pravu i dobrobiti.

Sa svoje se strane Faik Fazliu , rukovodilac  Kancelarije za pitanja veterana u okviru Ureda Premijera,   zahvalio IN PTK-a na pruženoj mogucnosti za integrisanje ratnih invalida u skladu sa njihovim sposobnostima koje proizilaze iz njihovih posebnih potreba.

„Veoma smo zahvalni dr. Shukri Haxhi na mogucnosti zapošljavanja 16 ratnih invalida , i kada se toj cinjenici doda veoma teško socijalno i fizicko stanje tih kategorija , onda je zahvalnost PTK-u izuzetna“, rekao je Faik Fazliu.

PTK  ce nastaviti da zapošljava i pomaže  bilo kada i bilo gde postojale finansijske mogucnosti, naravno imajuci u vidu  zakonodavna ovlašcenja.