Penzije za kategorije iz rata, su od 1 januara 2010 povečane oko sto po sto- rekao je Faik Fazliu, rukovoilac Kancelarije za ratne veterane OVK-a pri Kancelariji Premijera

Priština, 23 februara  2010

Na konferenciji za štampu, rukovodilac kancelarija ratnih veterana OVK-a pri Kancelariji Premijera, politicki savetnik Premijera  g.Faik Fazliu, obavestio je o institucionalnom zbrinajvanju invavalida i veterana  rata OVK-a, na osnovu odluke Vlade i Premijera  Thaçi.

Po g. Faik Fazliu, na osnovu ove odluke, penzije za ove kategorije proizašle iz rata, povecane su oko sto po sto, pocev od 1 januara 2010 godine.

Zavisno od stope invalidnosti, invalidske penzije povecane su od 120 do  239 evra.

Penzije za staratelje invalida OVK-a  povecane su sa  59 na  120 evra.

Porodicne penzije, nakon smrti inavalida  OVK-a povecane su sa  96  na  191 evra .

U nastvku g.Fazliu, obavestio je i o nizu projekata koje je Vlada Republike Kosova ostvarila i ostvaruje, u cilju poboljšanja položaja ratnih invalida i veterana OVK-a.

On je, pored ostalog izdvojio obezbedjenje pomagala, izgradnju kuca, zdravstvenu rehabilitaciju, oslobadjenje placanja elektricne energije, kao i oslobadjanje studenata placanja za studentski dom i menzu.