Održan je sastanak Vladine Komisije za priznavanje i verifikaciju statusa veterana, invalida , pripadnika i interniranih OVK-a

Priština, 2. novembar 2012

Pod rukovodstvom ministra bezbednosnih snaga Agim Çekua je održana Vladina komisije za priznavanje i proveru statusa veterana, invalida , pripadnika i  interniranih  OVK-a. Sastanku je prisustvovao i premijer Republike Kosovo, Hashim Thaçi.

Predsednik Komisije, Agim Çeku je ocenio veoma važnim ovaj dogadaj i istakao i posvecenost Vlade Kosova i premijera Hashima Thacija  da se ta  obaveza  zakljuci u korist svih onih koji su doprineli slobodi i nezavisnosti zemlje.

Komisija je odlucila da od 15. novembra, sve ove kategorije mogu da se prijave za zvanicno priznavanje statusa palog borca , ratnog invalida, veterana, interniranog  OVK-a ,  pripadnika OVK-a . Na sastanku  je jednoglasno usvojen obrazac i metodologija aplikacije.

"Svaka opština ima kancelarije udruženja proizašlih iz rata, i svako ko želi da mu bude priznat status, treba da se obrati u ovim kancelarijama, u relevantnim udruženjima", istakao je g. Çeku  i dodao  da "posle prijavljivanja  treba da se traže potvrdu tih  podataka, od komandanata odgovornih u lanca komandovanja, od komandira voda za do  komandanta Operativne yone ili  Glavnog štaba OVK-a."

Dalje je ministar Çeku  rekao da ce "Komisija kontinuirano primati aplikacije , razmotrice ih ,  proveri tacnost podataka, i priznace mu sam status, i nakon toga ce uživati sve pogodnosti predvidene zakonom, koji je usvojen od strane Skupštine. Vreme podnošenja prijave ce biti od 15. novembra 2012 do 28. februara 2013. "

 "Ovo je dobra prilika da se dode do tacnog broja onih koji su u prvom redu pali  za našu zemlju , zatim ratnih  invalidi, veterani , svi oni koji su bili pripadnici OVK-a ", rekao je Çeku.

"Komisija nije ovde da smanji, ogranicia ili negira, dat doprinos u  OVK-a, nego  da im se prizna taj doprinosa putem statusa, takoda  što je pre moguce uživaju te beneficije ", rekao je g. Agim Çeku.

Tokom sastanka je receno da  na  predlog premijera Hashima Thacija sve troškove u vezi sa delatnošcu Komisije snosi Vlada Republike Kosovo.

Redovni sastanak Komisije za priznavanje i verifikaciju statusa veterana, invalida , pripadnika OVK –a i interniranih ce biti održan 14. novembra 2012.