Od sutra, od četvrtka, počinje proces priznavanja i verifikacije statusa veterana, invalida , pripadnika i interniranih lica OVK-a

Priština, 14. novembar 2012 

Pod predsedavanjem ministra Bezbednosnih snaga Agima Çekua je održan redovan  sastanak Vladine komisija za priznavanje i verifikaciju statusa veterana, invalida pripadnika i  interniranih lica  OVK-a .

Sastanku je prisustvovao premier Vlade Republike Kosovo, Hashim Thaçi.

Predsednik Komisije, Agim Çeku je ustanovio da se dinamika koja je utvrdjena  od strane Komisije, realizuje, upravo u skladu sa odlukama Komisije.

Nakon što su izvršene sve obaveze preuzete od strane Komisije, proces provere statusa veterana,  invalida, pripadnika i interniranih lica OVK-a  ce poceti sutra.

"Odštampani su i distribuirani obrasci za sve kategorije u svim kancelarijama udruženja ovih kategorija, u svim opštinama. Tako da, od sutra pozivamo, veterane, porodice palih boraca, invalida, da se obrate u kancelarijama , njihovih udruženja po opštinama, da preuzmu  aplikaciju, da ih popune  i da ih predaju tamo gde su ih podigli ", rekao je g. Çeku.

Predsednik Komisije, Agim Çeku je objasnio da svi veterani trebaju da apliciraju  u opštini u kojoj žive i da napišu, gde su oni  služili, mesto,  jedinicu, vod, bataljon i brigadu. Selekcija  ce se od strane  Sekretarijata Komisije izvršiti na osnovu  brigada i jedinica  u kojima su služili. 

"Veterani treba da znaju da nemaju potreba da trce za komandantima, zahtevajuci njihov potpis. Dovoljno je da u obrascu  navedu u kojoj su jedinici bili,  operativnu zonu u kojoj su delovali, a zatim ce i sami komandanti biti pozvani da potvrde ono što  podnosioci zahteva tvrde  ", objasnio je g. Çeku.

Vladina Komisija za priznavanje i verifikaciju statusa veterana, invalida, pripadnika i interniranih lica  OVK-a  ce objaviti obaveštenja za medije, sa  informacijama neophodnim za prijavljivanje za priznavanje statusa za koji apliciraju.